Kiểm Tra Năm Sản Xuất Đàn Guitar Taylor Thông Qua Số Series
Tư Vấn Đàn Guitar

Kiểm Tra Năm Sản Xuất Đàn Guitar Taylor Thông Qua Số Series

1. Số sê-ri có 10 chữ số.

Định dạng số sê-ri gồm 10 chữ số của Taylor được bắt đầu sử dụng từ tháng 11 năm 2009, xác định nơi sản xuất đàn, thời gian sản xuất và số thứ tự trong lịch sản xuất của ngày hôm đó.

Ví dụ: số sê-ri của cây đàn đầu tiên được sản xuất tại nhà máy El Cajon (Mỹ) vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 là 1107064001.

Chúng ta sẽ tách ra để phân tích như sau: 1-1-07-06-4-001

Giải thích:

1 107064001 - Chữ số đầu tiên cho biết cây đàn được sản xuất ở đâu.

+ 1 = El Cajon, California, Hoa Kỳ.
+ 2 = Tecate, Baja California, Mexico.

Trong ví dụ này, chữ số đầu tiên là 1 = sản xuất tại El Cajon, California, Hoa Kỳ.

- 1 1 0706 4 001 - Chữ số thứ hai và thứ bảy ghép lại với nhau chỉ hai số cuối của năm sản xuất. Trong ví dụ này hai chữ số là 1 và 4 = năm 2014.

- 11 07 064001 - Chữ số thứ ba và chữ số thứ tư ghép lại với nhau chỉ tháng sản xuất. Trong ví dụ này là 0 và 7 = tháng 07.

- 1107 06 4001 - Chữ số thứ năm và thứ sáu ghép lại với nhau chỉ ngày sản xuất. Trong ví dụ này là 0 và 6 = ngày mùng 06.

- 1107064 001 - Ba số cuối cho biết thứ tự của cây đàn trong chuỗi sản xuất của ngày hôm đó.

2. Số Sê-ri 9 chữ số.

Từ năm 1993 đến cuối năm 1999, mỗi cây đàn guitar Taylor đều có một số sê-ri gồm 9 chữ số xác định thời điểm sản xuất, cùng với số thứ tự trong chuỗi sản xuất ngày hôm đó.

Ví dụ: Giải thích cho số sê-ri 980311301.

Chúng ta tách ra để phân tích như sau: 98-03-11-301.

Giải thích:

- 98 0311301 - Hai chữ số đầu chỉ năm sản xuất. 98 - năm 1998.

- 98 03 11301 - Chữ số thứ ba và thứ tư chỉ tháng sản xuất. 03 = tháng 03.

- 9803 11 301 - Chữ số thứ năm và thứ sáu chỉ ngày sản xuất. 11 = ngày 11.

- 980311 3 01 - Chữ số thứ bảy là số mã sê-ri của model:

+ 0 cho Sê-ri 300 hoặc 400.
+ 1 cho Sê-ri 500 đến Sê-ri Presentation
+ 2 cho Sê-ri 200.
+ 3 cho Sê-ri Baby hoặc Big Baby (đến 2002).
+ 4 cho Big Baby (2003- 2009).
+ 5 cho T5.
+ 7 cho Sê-ri Nylon.
+ 8 cho Sê-ri 100.
+ 9 cho Sê-ri SolidBody.

Trong ví dụ này là số 3 = một cây đàn model Baby hoặc model Big Baby sản xuất từ 2002 trở về trước.

- 9803113 01 - Hai chữ số cuối cho biết thứ tự của cây đàn trong chuỗi sản xuất của ngày hôm đó.

3. Số sê-ri 11 chữ số.

Tháng 1 năm 2000 đến tháng 10 năm 2009, số sê-ri được mở rộng từ 9 lên 11 chữ số để phù hợp với năm có bốn chữ số. Ngoài bốn chữ số đầu tiên ghi năm, nó được giải mã giống như các số sê-ri gồm 9 chữ số.

Ví dụ: Giải thích cho số sê-ri 20070311301.

Chúng ta tách ra để phân tích như sau: 2007-03-11-3-01.

Giải thích:

- 2007 0311301 - Bốn chữ số đầu tiên chỉ năm sản xuất. 2007 = năm 2007.

- 2007 03 11301 - Chữ số thứ năm và sáu chỉ tháng sản xuấy. 03 = tháng 03.

- 200703 11 301 - Chữ số thứ bảy và tám chỉ ngày sản xuấy. 11 = ngày 11.


- 20070311 3 01 - Chữ số thứ chín là số mã sê-ri của model.

+ 0 cho Sê-ri 300 hoặc 400.
+ 1 cho Sê-ri 500 đến Presentation.
+ 2 cho Sê-ri 200.
+ 3 cho Bayby hoặc Big Baby (đến 2002).
+ 4 cho Big Baby (2003- 2009).
+ 5 cho T5.
+ 6 cho T3.
+ 7 cho Series Nylon
+ 8 cho Series 100.
+ 9 cho Dòng SolidBody.

Trong ví dụ này là số 3 = một cây đàn model Baby hoặc model Bigbaby sản xuất từ 2002 trở về trước.

- 200703113 01 Hai chữ số cuối cho biết thứ tự của cây đàn trong chuỗi sản xuất của ngày hôm đó.

4. Các số series đặc biệt.

Hai số sê-ri lâu đời nhất đã được xác minh là 00109 và 10109. Việc lưu giữ hồ sơ trong những ngày đầu rất ít và không chắc cây đàn nào thực sự là cây đầu tiên, nhưng hai chiếc này được sản xuất trong vòng vài tháng đầu tiên kể từ khi Taylor Guitars bắt đầu sản xuất.

Đối với các mẫu cũ hơn năm 1993:

SỐ SERI: NĂM SẢN XUẤT

[Không có số sê-ri]: 1974

00109 và 10109 đến 10146: 1975

20147 đến 20315: 1976

20316 đến 450: 1977

Đã chuyển từ số sê-ri 5 chữ số sang 3 chữ số vào giữa năm 1977.

451 đến 900: 1978

901 đến 1300: 1979

1301 đến 1400: 1980

1401 đến 1670: 1981

1671 đến 1951: 1982

1952 đến 2445: 1983

2446 đến 3206: 1984

3207 đến 3888: 1985

3889 đến 4778: 1986

4779 đến 5981: 1987

5982 đến 7831: 1988

7832 đến 10070: 1989

10071 đến 12497: 1990

12498 đến 15249: 1991

15250 đến 17947: 1992

5. Số Sê-ri 4 chữ số

Khi model 410 được giới thiệu vào năm 1991, nó được đánh số sê-ri riêng. Số sê-ri có "4-" cộng thêm bốn chữ số phía sau. Hệ thống này chỉ được sử dụng trong hai năm, với 0001-1121 cho năm 1991 và 1122-3152 cho năm 1992.

Tags:

Bình Luận

Xin lưu ý, ​​cần phải được phê duyệt trước khi hiển thị.