Trống Cơ Odery

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 47.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Cơ Odery Cafekit Series - Việt Music

Trống Cơ Odery Cafekit (14/10/12/12 + Hardware)

Giá thông thường 14.000.000₫
Black Ash
White Ash
Blue Sparkle
White Mist
Trống Cơ Odery Eyedentity Series EYE 115 (18/10-12/14/13) - Việt Music

Trống Cơ Odery Eyedentity EYE 115 (18/10-12/14/13)

Giá thông thường 37.000.000₫
Transparent Black burst
Soft Gold
Soft Cobre Burst
Brown Fade
Soft Gold Burst
Trống Cơ Odery Eyedentity Series EYE 125 (20/10-12/14/14) - Việt Music

Trống Cơ Odery Eyedentity EYE 125 (20/10-12/14/14)

Giá thông thường 37.000.000₫
Transparent Black burst
Soft Gold
Soft Cobre Burst
Brown Fade
Soft Gold Burst
Trống Cơ Odery Eyedentity Series EYE 135 (22/10-12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Odery Eyedentity EYE 135 (22/10-12/16/14)

Giá thông thường 37.000.000₫
Transparent Black burst
Soft Gold
Soft Cobre Burst
Brown Fade
Soft Gold Burst
Trống Cơ Odery Fluence Fusion FL.401-FS-HW (22/10-12/14-16/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Odery Fluence Fusion FL.401-FS-HW (22/10-12/14-16/14 + Hardware)

Giá thông thường 35.270.000₫
Blue Burst
Magma Vintage
Super Orange Burst
Trống Cơ Odery Fluence Jam Session FL.200-JS-HW (20/10-12/14/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Odery Fluence Jam Session FL.200-JS-HW (20/10-12/14/14 + Hardware)

Giá thông thường 20.720.000₫
Black Ash
White Ash
Trống Cơ Odery inRock Series IR.100 (20/10-12/14/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Odery inRock IR.100 (20/10-12/14/14 + Hardware)

Giá thông thường 17.000.000₫
Black Mist
White Mist
Copper Mist
Gold Mist
Trống Cơ Odery inRock Series IR.180 (18/10-12/14/13 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Odery inRock IR.180 (18/10-12/14/13 + Hardware)

Giá thông thường 17.000.000₫
Bloody Tiger
Dark Tiger
Gold Tiger
Lunar Tiger
Surf Green
Trống Cơ Odery inRock Series IR.200 (20/10-12/14/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Odery inRock IR.200 (20/10-12/14/14 + Hardware)

Giá thông thường 17.000.000₫
Bloody Tiger
Dark Tiger
Gold Tiger
Lunar Tiger
Surf Green
Trống Cơ Odery inRock Series IR.220 (22/10-12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Odery inRock IR.220 (22/10-12/16/14 + Hardware)

Giá thông thường 17.000.000₫
Bloody Tiger
Dark Tiger
Gold Tiger
Lunar Tiger
Surf Green
Trống Cơ Odery inRock Series IR.80 (18/10-12/14/13 + Harware) - Việt Music

Trống Cơ Odery inRock IR.80 (18/10-12/14/13 + Harware)

Giá thông thường 17.000.000₫
Black Mist
White Mist
Copper Mist
Gold Mist

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Cơ Odery

Loại Sản Phẩm

Trống Cơ |


Thương Hiệu

Odery |