Sắp Xếp
  • Nổi Bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

  • Nổi Bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Tìm theo Giá:


↑ Từ Giá - Đến Giá ↓

- Tìm theo Giá trước, sau đó lọc theo Loại Sản Phẩm và Thương Hiệu.

Lọc theo Loại sản phẩm:

Lọc theo Thương hiệu:

Đàn Guitar Bass Fender American Original 70s Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Original 70s Jazz Bass

Giá gốc 68.980.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Natural
Vintage White
Đàn Guitar Bass Fender American Original 60s Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Original 60s Jazz Bass

Giá gốc 61.790.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Candy Apple Red
Sonic Blue
Đàn Guitar Bass Fender American Original 60s Precision Bass, Lake Placid Blue-Việt Music
Đàn Guitar Bass Fender American Original 50s Precision Bass, Aztec Gold-Việt Music
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass V-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass V

Giá gốc 53.160.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Olympic White
Miami Blue
Dark Night
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass

Giá gốc 47.230.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Olympic White
Black
Miami Blue
Mercury
Mystic Surf Green
Dark Night
Roasted Pine
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Precision Bass

Giá gốc 50.290.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Olympic White
Mystic Surf Green
Mercury
Dark Night
Black
Miami Blue
Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass Fretless-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Professional II Jazz Bass Fretless

Giá gốc 47.230.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Olympic White
Dark Night
Đàn Guitar Bass Fender American Performer Mustang Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Performer Mustang Bass

Giá gốc 42.230.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Aubergine
Satin Surf Green
Arctic White
Đàn Guitar Bass Fender American Performer Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Performer Jazz Bass

Giá gốc 42.230.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Arctic White
Satin Surf Green
Đàn Guitar Bass Fender American Performer Precision Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender American Performer Precision Bass

Giá gốc 42.230.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Arctic White
Satin Lake Placid Blue
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Heritage 50s Precision Bass, 2 - Color Sunburst-Việt Music
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Heritage 60s Jazz Bass, Natural-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Heritage 60s Jazz Bass, Natural

Giá gốc 38.960.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Olympic White
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Heritage 70s Jazz Bass, Natural-Việt Music
Đàn Guitar Bass Fender Player Plus Jazz Bass V-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Player Plus Jazz Bass V

Giá gốc 35.900.000₫
Giá bán
Cosmic Jade
Opal Spark
3 - Color Sunburst
Tequila Sunrise
Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Jazz Bass

Giá gốc 34.470.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Daphne Blue
Firemist Gold
Đàn Guitar Bass Fender Player Plus Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Player Plus Jazz Bass

Giá gốc 34.480.000₫
Giá bán
Belair Blue
Aged Candy Apple Red
3 - Color Sunburst
Olympic Pearl
Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Vintera 60s Mustang Bass

Giá gốc 33.040.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Fiesta Red
Sea Foam Green
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass V-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass V

Giá gốc 31.950.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Vintage Natural
Modena Red
Mystic 3 - Color Sunburst
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Jazz Bass

Giá gốc 34.000.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Modena Red
Forest Blue
Arctic White
Black
Vintage Natural
Vintage White
Candy Apple Red
Mystic 3 - Color Sunburst
Azure Metallic
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Precision Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hybrid II Precision Bass

Giá gốc 27.950.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Modena Red
Forest Blue
Black
Mystic 3 - Color Sunburst
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Traditional II 70s Jazz Bass-Việt Music
Đàn Guitar Bass Fender 75th Anniversary Jazz Bass-Việt Music
Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hama Okamoto Precision Bass-Việt Music

Đàn Guitar Bass Fender Made In Japan Hama Okamoto Precision Bass

Giá gốc 26.990.000₫
Giá bán
3 - Color Sunburst
Olympic White

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần?
Vui lòng LIÊN HỆ Việt Music để biết thêm thông tin!

Đàn Guitar Bass Fender

Categories Đàn Guitar Bass Fender:

Loại Sản Phẩm: Đàn Guitar Bass |

Thương Hiệu: Fender |