Đàn Guitar Bass Squier

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jag Bass H, Laurel Fingerboard, Charcoal Frost Metallic - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jag Bass H - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jazz Bass SS, Laurel Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jazz Bass SS, Laurel Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 7.900.000₫
Charcoal Frost Metallic
Burgundy Mist
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jazz Bass - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jazz Bass V - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Jazz Bass V SS, Maple Fingerboard, Olympic White - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series PJ Bass Guitar Pack SS, Laurel Fingerboard, 3 - Color Sunburst - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Precision Bass PJ Pack SS, Maple Fingerboard, Black - 4 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Precision Bass PJ SS, Laurel Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Precision Bass PJ SS, Laurel Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 8.500.000₫
Lake Placid Blue
Charcoal Frost Metallic
Đàn Guitar Bass Squier Affinity Series Precision Bass PJ - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 50s Precision Bass - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 50s Precision Bass S, Maple Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 11.400.000₫
White Blonde
2-Color Sunburst
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 60s Jazz Bass Fretless, Laurel Fingerboard - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 60s Jazz Bass SS, Laurel Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 60s Jazz Bass SS, Laurel Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 11.050.000₫
3 - Color Sunburst
Daphne Blue
Black
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 60s Mustang Bass - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass SS, Maple Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 12.200.000₫
3 - Color Sunburst
Black
Natural
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe 70s Jazz Bass V - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe Bass VI - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe Bass VI SSS, Laurel Fingerboard - 6 Strings

Giá thông thường 13.000.000₫
3 - Color Sunburst
Black
Đàn Guitar Bass Squier FSR Affinity Series Precision PJ Bass, Lauren Fingerboard, 3 - Tone Sunburst - 4 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier FSR Affinity Series Precision PJ Bass Guitar, Maple FB - 4 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Paranormal Jazz Bass 54 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Paranormal Jazz Bass 54 SS, Maple Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 10.890.000₫
3 - Tone Sunburst
Black
Đàn Guitar Bass Squier Sonic Series Precision Bass Laurel Fingerboard, Black - Việt Music
Đàn Guitar Bass Squier Sonic Series Precision Bass Laurel Fingerboard, Black - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Sonic Series Precision Bass S, Maple Fingerboard - 4 Strings

Giá thông thường 6.900.000₫
2 - Color Sunburst
California Blue

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Đàn Guitar Bass Squier

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Đàn Guitar Bass |


Thương Hiệu:

Squier |