Trống Ludwig

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 51.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Cơ Ludwig NeuSonic Mod 2 L26223TX (22/10-12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig NeuSonic Mod 2 L26223TX (22/10-12/16/14)

Giá thông thường 51.000.000₫
Sugar Maple
Aspen White
Black Cortex
Skyline
Trống Cơ Ludwig Evolution Maple LCEM622 (22/10-12/14-16/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution Maple LCEM622 (22/10-12/14-16/14)

Giá thông thường 24.000.000₫
Mahogany Burst
Transparent Black
Transparent Blue
Red Burst
Trống Cơ Ludwig Accent Drive LC195 (22/10-12/16/14 + Hardware + Cymbal) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Accent Drive LC195 (22/10-12/16/14 + Hardware + Cymbal)

Giá thông thường 15.000.000₫
Blue Sparkle
Black Sparkle
Red Sparkle
Silver Sparkle
Trống Cơ Ludwig Accent Fuse LC190 (20/10-12/14/14 + Hardware + Cymbal) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Accent Fuse LC190 (20/10-12/14/14 + Hardware + Cymbal)

Giá thông thường 15.000.000₫
Blue Sparkle
Black Sparkle
Red Sparkle
Silver Sparkle
Trống Cơ Ludwig Accent LC1751 Drive Complete Drum Kit - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Accent Fuse LC170 (20/10-12/14/14 + Hardware + Cymbal)

Giá thông thường 12.000.000₫
Red Sparkle
Blue Sparkle
Silver Sparkle
Black Sparkle
Trống Cơ Ludwig Breakbeats LC179 (16/10/13/14) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Breakbeats LC179 (16/10/13/14)

Giá thông thường 9.500.000₫
Azure Sparkle
White Sparkle
Black Sparkle
Red Sparkle
Trống Cơ Ludwig Evolution LE522 (22/10-12/16/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution LE522 (22/10-12/16/14 + Hardware)

Giá thông thường 20.000.000₫
Cherry
Mint Sparkle
Copper Sparkle
Platinum Sparkle
Trống Cơ Ludwig Evolution LE520 (20/10-12/14/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution LE520 (20/10-12/14/14 + Hardware)

Giá thông thường 19.500.000₫
Cherry
Mint Sparkle
Copper Sparkle
Platinum Sparkle
Trống Cơ Ludwig Evolution LE622 (22/10-12/14-16/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution LE622 (22/10-12/14-16/14 + Hardware)

Giá thông thường 22.500.000₫
Platinum Sparkle
Copper Sparkle
Mint Sparkle
Cherry
Trống Cơ Ludwig Evolution LCEE220 Drum Set - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution LCEE200 (20/10-12/14/14 + Hardware)

Giá thông thường 17.500.000₫
Black Sparkle
Blue Sparkle
Gold Sparkle
White Sparkle
Red Sparkle
Emerald Green Sparkle
Trống Cơ Ludwig Evolution LCEE6220 (22/10-12/14-16/14 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution LCEE622 (22/10-12/14-16/14 + Hardware)

Giá thông thường 20.000.000₫
Emerald Green Sparkle
Gold Sparkle
Black Sparkle
Blue Sparkle
White Sparkle
Red Sparkle
Trống Cơ Ludwig Breakbeats Series Shell Pack - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Breakbeats LC279 (16/10/13/14)

Giá thông thường 12.000.000₫
Blue Sparkle
Silver Sparkle
Black Sparkle
Red Sparkle
Trống Cơ Ludwig Evolution LCEE220 Drum Set - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Evolution LCEE220 (22/10-12/16/14 + Hardware)

Giá thông thường 18.150.000₫
White Sparkle
Black Sparkle
Blue Sparkle
Gold Sparkle
Red Sparkle
Emerald Green Sparkle
Trống Cơ Ludwig Accent LC1751 Drive Complete Drum Kit - Việt Music

Trống Cơ Ludwig Accent Drive LC175 (22/10-12/16/14 + Hardware + Cymbal)

Giá thông thường 12.000.000₫
Red Sparkle
Blue Sparkle
Silver Sparkle
Black Sparkle
Trống Snare Ludwig Supraphonic Snare Drum Chrome 14 x 6.5 in. - Việt Music
Trống Snare Ludwig Jazz Fest Snare Drum 14 x 5.5 in. Vintage Black Oyster Pearl - Việt Music
Trống Snare Ludwig Hammered Black Beauty 14 x 6.5 - LB417K - Việt Music

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Ludwig

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Trống Cơ | Trống Snare |

Thương Hiệu:

Ludwig |