Trống Cơ Yamaha

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Nổi bật
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 300.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Cơ Yamaha Rydeen RDP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Rydeen

Giá thông thường 11.390.000₫
Silver Glitter
Black Glitter
Burgundy Glitter
Hot Red
Mellow Yellow
Trống Cơ Yamaha Rydeen RDP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Rydeen + Hardware Ludwig L4HPACK 400 Series

Giá thông thường 17.290.000₫
Hot Red
Black Glitter
Burgundy Glitter
Mellow Yellow
Silver Glitter
Trống Cơ Yamaha Rydeen RDP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Rydeen + Hardware Ludwig L4HPACK 400 Series + Cymbal Paiste PST3 141620

Giá thông thường 22.290.000₫
Black Glitter
Burgundy Glitter
Hot Red
Mellow Yellow
Silver Glitter
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch SBP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch

Giá thông thường 27.500.000₫
Natural Wood
Honey Amber
Classic White
Cranberry Red
Deep Blue Sunburst
Matte Surf Green
Raven Black
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch SBP0F5 + PST3 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch + Cymbal Paiste PST3

Giá thông thường 32.500.000₫
Matte Surf Green
Cranberry Red
Classic White
Deep Blue Sunburst
Honey Amber
Natural Wood
Raven Black
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch SBP0F5 + PST3 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch + Cymbal Paiste PST3 + Hardware Yamaha HW780

Giá thông thường 40.450.000₫
Cranberry Red
Classic White
Deep Blue Sunburst
Honey Amber
Matte Surf Green
Natural Wood
Raven Black
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Hip - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Hip

Giá thông thường 15.990.000₫
Natural Wood
Raven Black
Matte Surf Green
Classic White
Trống Cơ Yamaha Tour Custom TMP0F4 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Tour Custom

Giá thông thường 47.950.000₫
CANDY APPLE SATIN
CARAMEL SATIN
BUTTERSCOTCH SATIN
CHOCOLATE SATIN
LICORICE SATIN
Trống Cơ Yamaha Live Custom - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Live Custom

Giá thông thường 90.000.000₫
UZU Ice Sunburst
UZU Magma Sunburst
UZU Natural
UZU Earth Sunburst
UZU Charcoal Sunburst
Trống Cơ Yamaha Recording Custom RC0F4 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Recording Custom

Giá thông thường 105.000.000₫
Surf Green
Classic Walnut
Real Wood
Solid Black
Trống Cơ Yamaha Absolute Hybrid Maple - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Absolute Hybrid Maple

Giá thông thường 80.000.000₫
Orange Sparkle
Vintage Natural
Red Autumn
Solid Black
Polar White
Jade Green Sparkle
Gold Champagne Sparkle
Pink Champagne Sparkle
Silver Sparkle
Classic Walnut
Trống Cơ Yamaha PHX Phoenix - Việt Music

Trống Cơ Yamaha PHX Phoenix

Giá thông thường 300.000.000₫
Matte Natural
Textured Black Sunburst / Textured Finish / Ash
Sapphire Fade / Gloss Finish / Ash
Garnet Fade / Gloss Finish / Ash
Turquoise Fade / Gloss Finish / Ash
Textured Amber Sunburst / Textured Finish / Ash
Black Cherry Sunburst
Polar White
Matte Black
Maple Gold Matte Natural
Maple Gold Matte Black
Maple Gold Polar White
Maple Gold Black Cherry Sunburst
Ash Gold Texture Amber Sunburst
Ash Gold Sapphire Fade
Ash Gold Garnet Fade
Ash Gold Textured Black Sunburst
Ash Gold Turquoise Fade
Trống Cơ Yamaha Manu Katche Signature Junior Kit - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Manu Katche Signature Junior Kit

Giá thông thường 30.000.000₫
DEEP VIOLET
CRANBERRY RED
RAVEN BLACK
Xylophones Yamaha YX-135 - Việt Music

Xylophones Yamaha YX-135

Giá thông thường 56.300.000₫
Vibraphone Yamaha YV2030MS - Việt Music

Vibraphone Yamaha YV2030MS

Giá thông thường 57.500.000₫
Glockenspiel Yamaha YG-250D - Việt Music

Glockenspiel Yamaha YG-250D

Giá thông thường 25.990.000₫

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Cơ Yamaha


Loại Sản Phẩm:

Trống Cơ |


Thương Hiệu:

Yamaha |