Trống Cơ Mapex

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 50.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Cơ Mapex Armory AR 529S (22/10 - 12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Mapex Armory AR529S (22/10 - 12/16/14)

Giá thông thường 25.000.000₫
BLACK DAWN (TK)
DESERT DUNE (DW)
EMERALD BURST (FG)
NIGHT SKY BURST (VL)
RAINFOREST BURST (ET)
REDWOOD BURST (RA)
ULTRAMARINE (UM)
- 2.500.000₫
Trống Cơ Mapex Black Panther BPLN628 Blaster (22/10 - 12/14/16) - Special Edition - Việt Music

Trống Cơ Mapex Black Panther BPLN628 Blaster (22/10 - 12/14/16) - Special Edition

Giá thông thường 50.000.000₫
Giá khuyến mại 52.500.000₫
- 2.500.000₫
Trống Cơ Mapex Black Panther BPNV628 Velvetone (22/10 - 12/14/16) - Special Edition - Việt Music

Trống Cơ Mapex Black Panther BPNV628 Velvetone (22/10 - 12/14/16) - Special Edition

Giá thông thường 50.000.000₫
Giá khuyến mại 52.500.000₫
- 2.500.000₫
Trống Cơ Mapex Black Panther BPNW628 Black Widow (22/10 - 12/14/16) - Special Edition - Việt Music

Trống Cơ Mapex Black Panther BPNW628 Black Widow (22/10 - 12/14/16) - Special Edition

Giá thông thường 50.000.000₫
Giá khuyến mại 52.500.000₫
Trống Cơ Mapex Saturn Maple - Walnut Hybrid Shell Pack SR529XU - Việt Music

Trống Cơ Mapex Saturn Maple - Walnut Hybrid SR529X (22/10 - 12/16)

Giá thông thường 37.500.000₫
Satin White
Teal Blue Fade
Sulphur Fade
Satin Black
Scarlet Fade
Aqua Fade
Trống Cơ Mapex Armory AR 628S (22/10 - 12/14/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Mapex Armory AR 628S (22/10 - 12/14/16/14)

Giá thông thường 25.000.000₫
ULTRAMARINE (UM)
BLACK DAWN (TK)
DESERT DUNE (DW)
EMERALD BURST (FG)
NIGHT SKY BURST (VL)
RAINFOREST BURST (ET)
REDWOOD BURST (RA)
Trống Cơ Mapex Saturn Maple - Walnut Hybrid Shell Pack SR529XU - Việt Music

Trống Cơ Mapex Saturn Maple - Walnut Hybrid SR529XU (22/10 - 12/16)

Giá thông thường 37.500.000₫
Teal Blue Fade
Sulphur Fade
Satin White
Satin Black
Scarlet Fade
Aqua Fade
Trống Cơ Mapex Tornado 5-Piece Shell Pack - Việt Music

Trống Cơ Mapex Tornado TND5294 (22/10 - 12/16/14)

Giá thông thường 13.900.000₫
Dark Red
Royal Blue
White Wood Grain
Dark Black
Trống Cơ Mapex Mars Birch MA529SF (22/10 - 12/16/14) + Hardware L4HPACK 400 Series + Cymbal PAISTE PST3 - Việt Music

Trống Cơ Mapex Mars Birch MA529SF (22/10 - 12/16/14) + Hardware L4HPACK 400 Series + Cymbal PAISTE PST3

Giá thông thường 27.200.000₫
Blood Orange Sparkle
Sunflower Sparkle
Twilight Sparkle
Diamond Sparkle
Trống Cơ Mapex Mars Maple MM529SF (22/10 - 12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Mapex Mars Maple MM529SF (22/10 - 12/16/14)

Giá thông thường 18.500.000₫
Glossy Amber
Diamond Sparkle
Natural Satin
Midnight Blue
Mattle Black
Trống Cơ Mapex Prodigy PDG5295FTC (22/10 - 12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Mapex Prodigy PDG5295FTC (22/10 - 12/16/14)

Giá thông thường 12.500.000₫
FI - White Wood Grain
FJ - Ebony Yellow Grain
DR - Dark Red
DK - Dark Black
YB - Royal Blue
Trống Cơ Mapex Mars Maple MM529SF (22/10 - 12/16/14) + Hardware L4HPACK 400 Series + Cymbal PAISTE PST3 - Việt Music

Trống Cơ Mapex Mars Maple MM529SF (22/10 - 12/16/14) + Hardware L4HPACK 400 Series + Cymbal PAISTE PST3

Giá thông thường 28.700.000₫
Midnight Blue
Natural Satin
Glossy Amber
Diamond Sparkle
Mattle Black
- 600.000₫
Trống Cơ Mapex Venus VE5294FTC (22/10-12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Mapex Venus VE5294FTC (22/10-12/16/14)

Giá thông thường 14.900.000₫
Giá khuyến mại 15.500.000₫
Aqua Blue Sparkle (VJ)
Crimson Red Sparkle (VM)
Blue Sky Sparkle (VI)
Steel Blue Metallic (VC)
Black Galaxy Sparkle (VH)
Copper Metallic (VX)
- 1.500.000₫
Trống Cơ Mapex Mars Birch MA529SF (22/10 - 12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Mapex Mars Birch MA529SF (22/10 - 12/16/14)

Giá thông thường 17.000.000₫
Giá khuyến mại 18.500.000₫
Sunflower Sparkle
Blood Orange Sparkle
Twilight Sparkle
Mattle Black
Diamond Sparkle
Trống Cơ Mapex Tornado 5-Piece Shell Pack - Việt Music

Trống Cơ Mapex Tornado TND5044 (20/10 - 12/14/14)

Giá thông thường 13.900.000₫
Dark Black
Dark Red
Royal Blue
White Wood Grain
Trống Cơ Mapex SE529XEM Saturn Evolution Classic Maple 4-Piece Shell Pack - Việt Music

Trống Cơ Mapex SE529XEM Saturn Evolution Classic Maple 4-Piece Shell Pack

Giá thông thường 40.000.000₫
Polar White Lacquer
Tuscan Yellow Lacquer
Brunswick Green Lacquer
Piano Black Lacquer
Tuscan Red Lacquer
Gun Metal Grey Lacquer
Iridium Silver Lacquer
Exotic Azure Burst Lacquer
Exotic Sunburst Lacquer
Exotic Violet Burst Lacquer
Trống Cơ Mapex SE529XEB Saturn Evolution Classic Birch 4-Piece Shell Pack - Việt Music

Trống Cơ Mapex SE529XEB Saturn Evolution Classic Birch 4-Piece Shell Pack

Giá thông thường 40.000.000₫
Exotic Azure Burst Lacquer
Exotic Violet Burst Lacquer
Exotic Sunburst Lacquer
Tuscan Yellow Lacquer
Tuscan Red Lacquer
Brunswick Green Lacquer
Piano Black Lacquer
Polar White Lacquer
Gun Metal Grey Lacquer
Iridium Silver Lacquer

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Trống Cơ |

Thương Hiệu:

Mapex |