Trống Cơ Tama

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 243.250.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Cơ Tama Club-JAM Pancake LJK48P (18/10/13/12) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM Pancake LJK48P (18/10-13/12)

Giá thông thường 9.700.000₫
Champagne Mist - CHM
Burnt Red Mist - BRM
Hairline Black - HBK
Trống Cơ Tama Club-JAM Flyer LJK44S (14/8/10/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM Flyer LJK44S (14/8-10/10)

Giá thông thường 11.370.000₫
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Trống Cơ Tama Club-JAM Suitcase LJK36S (16/10/12), Indigo Sparkle - Việt Music
Trống Cơ Tama Club-JAM Mini LJK28H4 (18/12 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM Mini LJK28H4 (18/12)

Giá thông thường 11.700.000₫
Aqua Blue - AQB
Candy Apple Mist - CPM
Charcoal Mist - CCM
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama Club-JAM Mini LJK28S (18/12) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM Mini LJK28S (18/12)

Giá thông thường 12.150.000₫
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Charcoal Mist - CCM
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama Club-JAM LJK48S (18/10/14/13), Unicolor Wrap Finishes - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM LJK48S (18/10 - 14/13)

Giá thông thường 12.560.000₫
Charcoal Mist - CCM
Cream Marble Wrap - CMW
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama Club-JAM Suitcase LJK36H3 (16/10/12 + Hardware), Indigo Sparkle - Việt Music
Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44C (14/8/12/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail - JAM CJP44C (14/8 - 12/10)

Giá thông thường 14.200.000₫
Hairline Blue - HLB
Hairline Black - HBK
Candy Apple Mist - CPM
Sugar White - SGW
Trống Cơ Tama Club-JAM Flyer LJK44H4 (14/8/10/10 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM Flyer LJK44H4 (14/8 - 10/10)

Giá thông thường 14.950.000₫
Aqua Blue - AQB
Candy Apple Mist - CPM
Trống Cơ Tama LJL48H4-SBO, Satin Blonde - Việt Music
Trống Cơ Tama Stagestar ST50H6 (20/10 - 12/14/14) - Việt Music

Trống Cơ Tama Stagestar ST50H6 (20/10 - 12/14/14)

Giá thông thường 15.510.000₫
Lime Green Sparkle - LGS
Black Night Sparkle - BNS
Scorched Copper Sparkle - SCP
Trống Cơ Tama Stagestar SG52KH6 - Việt Music

Trống Cơ Tama Stagestar SG52KH6 (22/10 - 12/14)

Giá thông thường 16.050.000₫
Black - BK
Trống Cơ Tama Club-JAM LJK48H4 (18/10/14/13 + Hardware), Unicolor Wrap Finishes - Việt Music

Trống Cơ Tama Club - JAM LJK48H4 (18/10 - 14/13)

Giá thông thường 16.100.000₫
Charcoal Mist - CCM
Cream Marble Wrap - CMW
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ TAMA Cocktail Jam VD46CBCN-BOS, Bright Orange Sparkle - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJB46C (16/10 - 14/12)

Giá thông thường 17.160.000₫
Bright Orange Sparkle - BOS
Midnight Gold Sparkle - MGD
Indigo Sparkle - ISP
Trống Cơ Tama Stagestar SG52KH6 - Việt Music

Trống Cơ Tama Stagestar SG52KH6C (22/10 - 12/14)

Giá thông thường 17.200.000₫
Black - BK
Dark Blue - DBL
Scorched Copper Sparkle - SCP
Trống Cơ Tama Rhythm Mate RM50YH6 - Việt Music

Trống Cơ Tama Rhythm Mate RM50YH6 (20/10-12/14/14)

Giá thông thường 17.300.000₫
Black - BK
Charcoal Mist - CCM
Red Stream - RDS
Galaxy Silver - GSX
White - WH
Trống Cơ Tama Imperialstar IP50HH6NB (20/10-12/14/14), w/Black Nickel Hardware, Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IP50HH6NB (20/10-12/14/14), w/Black Nickel Hardware, Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 17.380.000₫
Golden Yellow Sparkle - GYS
Blacked Out Black - BOB
Vintage Red - VTR
Sugar White - SGW
Hairline Black - HBK
Trống Cơ Tama Imperialstar IP50H6NB (20/10-12/14/14), w/Black Nickel Hardware, Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IP50H6NB (20/10-12/14/14), w/Black Nickel Hardware, Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 17.500.000₫
Vintage Red - VTR
Sugar White - SGW
Blacked Out Black - BOB
Golden Yellow Sparkle - GYS
Hairline Black - HBK
Trống Cơ Tama Imperialstar IP52KH6NB (22/10-12/16/14), w/Black Nickel Hardware, Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IP52HH6NB (22/10-12/16/14), w/Black Nickel Hardware, Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 17.600.000₫
Vintage Red - VTR
Sugar White - SGW
Blacked Out Black - BOB
Golden Yellow Sparkle - GYS
Hairline Black - HBK
Trống Cơ Tama LJL48H4-SBO, Satin Blonde - Việt Music
Trống Cơ Tama Stagestar ST52H6C (22/10 - 12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Tama Stagestar ST52H6C (22/10 - 12/16/14)

Giá thông thường 18.400.000₫
Sea Blue Mist - SEM
Lime Green Sparkle - LGS
Black Night Sparkle - BNS
Scorched Copper Sparkle - SCP
Trống Cơ Tama Stagestar SG52KH6 - Việt Music
Trống Cơ TAMA SG50H6C-CSV, Charcoal Silver - Việt Music

Trống Cơ Tama Stagestar SG50H6C

Giá thông thường 18.950.000₫
Charcoal Silver - CSV
Black - BK
Wine Red - WR
Trống Cơ Tama Imperialstar IP52H6W (22/10-12/16/14 + Hardware) Matching Wood Hoops - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE52KH6W (22/10-12/16/14), Matching Wood Hoops

Giá thông thường 19.150.000₫
Electric Yellow - ELY
Coffee Teak Wrap - CTW
Burnt Red Mist - BRM
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HBL
Black Oak Wrap - BOW
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Candy Apple Mist - CPM
Vintage White Sparkle - VWS
Burgundy Walnut Wrap - BWW

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Trống Cơ |

Thương Hiệu:

Tama |