Chính Sách Cho Thuê Đàn Piano Điện Cũ

Nhằm hỗ trợ Khách hàng có điều kiện trải nghiệm sản phẩm trước khi mua. Việt Music áp dụng chính sách cho thuê dùng thử các sản phẩm Đàn Piano Điện Cũ mà Việt Music hiện đang có.

Áp dụng tại khu vực TP.HCM

Các quy định chung.

1. Phí thuê đàn và thời gian thuê tối thiểu.

 

1.1 Cho thuê theo tuần:

- Giá thuê: xxx% giá trị cây đàn / tuần.

 

- Thời gian thuê: Từ 01 tuần trở lên.

1.2 Cho thuê theo tháng:

- Giá thuê: xxx% giá trị cây đàn / tháng.

- Thời gian thuê: Từ 01 tháng trở lên.

2. Thủ tục thuê và đặt cọc:

2.1 Khách hàng đặt cọc số tiền bằng toàn bộ giá trị cây đàn tính theo giá niêm yết trên website vietmusic.vn tại thời điểm thuê.

2.2 Việt Music và khách hàng sẽ thỏa thuận và tiến hành ký hợp đồng thuê đàn.

3. Thanh toán phí thuê đàn và kết thúc hợp đồng.

Khi quý khách trả lại đàn, Việt Music sẽ khấu trừ số tiền thuê, tiền sửa chữa do khách hàng làm hỏng đàn (nếu có), các loại tiền phát sinh (nếu có) và trả số tiền còn lại cho khách hàng.

4. Phí vận chuyển:

 + Phí vận chuyển đàn từ cửa hàng Việt Music về nhà Khách hàng sẽ do khách hàng trả.

 + Phí vận chuyển đàn từ nhà Khách hàng về cửa hàng Việt Music sẽ do Việt Music trả.

5. Kết thúc hợp đồng thuê và chuyển sang mua.

Trong hoặc sau thời gian thuê dùng thử:

- Nếu Khách hàng đồng ý mua thì sẽ không phải thanh toán số tiền thời gian đã thuê.

- Nếu Khách hàng không đồng ý mua model đã thuê, Khách hàng có thể chuyển sang mua model khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng model đã thuê, Khách hàng sẽ không phải thanh toán số tiền thời gian đã thuê.

- Nếu số tiền thuê đàn dùng thử đã bằng hoặc hơn số tiền giá trị cây đàn thì coi như khách hàng đã đồng ý mua.

- Nếu khách hàng không có nhu cầu tiếp tục dùng thử và muốn trả lại đàn trước thời hạn, khách hàng vẫn phải thanh toán số tiền toàn bộ thời gian thuê đã ký trong hợp đồng.

6. Các vấn đề phát sinh.

- Tất cả đàn đã được Việt Music kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao đến tay Khách hàng. Trong quá trình sử dụng dịch vụ:

 + Nếu có phát sinh sự cố do lỗi khách hàng, Việt Music sẽ cử kỹ thuật viên đến hỗ trợ tại nhà Khách hàng. Chi phí phát sinh sẽ do khách hàng chi trả.

+ Nếu có phát sinh sự cố do lỗi sản phẩm, Việt Music sẽ cử kỹ thuật viên đến hỗ trợ tại nhà Khách hàng hoặc tiến hành thu hồi đàn về và kết thúc hợp đồng. Chi phí phát sinh sẽ do Việt Music chi trả.