Guitar Silent Enya

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 21.500.000₫

Thương Hiệu

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG 2 Basic - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG 2 Basic - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 16.000.000₫
Blue Violet
Black
Light Blue
White
Đàn Guitar Enya NEXG 2 Deluxe - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG 2 Deluxe - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 19.500.000₫
Blue Violet
Black
Light Blue
White
Đàn Guitar Enya NEXG 2 Deluxe Stars In Dreams - Smart Audio Guitar - Việt Music
Đàn Guitar Enya NEXG 2 Deluxe - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG 2 Silent - Smart Guitar

Giá thông thường 11.500.000₫
Blue Violet
Black
Light Blue
White
Đàn Guitar Enya NEXG Basic - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG Basic - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 13.000.000₫
Black
Blue
White
Pink
Đàn Guitar Enya NEXG Deluxe - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG Deluxe - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 16.000.000₫
Black
Blue
White
Pink
Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG SE - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Acoustic Enya NEXG SE - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 11.500.000₫
Grey
Pink
Green
Purple
Black
Đàn Guitar Enya NEXG Deluxe - Blue - Hàng Trưng Bày - Việt Music
Đàn Guitar Silent Classic Enya NEXG 2N Deluxe - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Classic Enya NEXG 2N Basic - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 16.000.000₫
Black
Red
White
Đàn Guitar Silent Classic Enya NEXG 2N Deluxe - Smart Audio Guitar - Việt Music

Đàn Guitar Silent Classic Enya NEXG 2N Deluxe - Smart Audio Guitar

Giá thông thường 19.500.000₫
Black
Red
White

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Guitar Silent Enya

So sánh các phiên bản Enya Nexg.

I. Tính Năng

Model

NexG 1

Deluxe

NexG 1

Basic

NexG 2

Deluxe

NexG 2

Basic

NexG 2

Silent

NexG SE

NexG 2N

Deluxe

NexG 2N

Basic

Type Silent Acoustic Silent Classic
Display

Black & White

Non-touch

Colorful

Touch

Colorful

Non-Touch

Colorful

Touch

Speaker 50W 80W No 30W 80W
System ES2 ES3
Onboard Drum Machine No Yes No Yes
Onboard Looper No Yes No Yes
Presets Storage 5 20

II. Phụ Kiện Đi Kèm

Model

NexG 1

Deluxe

NexG 1

Basic

NexG 2

Deluxe

NexG 2

Basic

NexG 2

Silent

NexG SE

NexG 2N

Deluxe

NexG 2N

Basic

Case / Bag Soft Case Gig-Bag
Wireless Headset Mic No No No No No Yes No No
In-ear Headphone Yes No Yes No Yes No Yes No
Wireless Microphone Yes No Yes No No No Yes No
30W Fast Charger Yes No Yes No No No Yes Yes
Cable Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Charging Stand No No Yes No No No Yes No
Wireless Pedal No No Yes Yes No No Yes No

So sánh các phiên bản Enya Nexg.

I. Tính Năng

Model

NexG 1

Deluxe

NexG 1

Basic

NexG 2

Deluxe

NexG 2

Basic

NexG 2

Silent

NexG SE

NexG 2N

Deluxe

NexG 2N

Basic

Type Silent Acoustic Silent Classic
Display

Black & White

Non-touch

Colorful

Touch

Colorful

Non-Touch

Colorful

Touch

Speaker 50W 80W No 30W 80W
System ES2 ES3
Onboard Drum Machine No Yes No Yes
Onboard Looper No Yes No Yes
Presets Storage 5 20

II. Phụ Kiện Đi Kèm

Model

NexG 1

Deluxe

NexG 1

Basic

NexG 2

Deluxe

NexG 2

Basic

NexG 2

Silent

NexG SE

NexG 2N

Deluxe

NexG 2N

Basic

Case / Bag Soft Case Gig-Bag
Wireless Headset Mic No No No No No Yes No No
In-ear Headphone Yes No Yes No Yes No Yes No
Wireless Microphone Yes No Yes No No No Yes No
30W Fast Charger Yes No Yes No No No Yes Yes
Cable Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Charging Stand No No Yes No No No Yes No
Wireless Pedal No No Yes Yes No No Yes No
+ Xem Thêm +


Thương Hiệu:

Enya |