Trống Điện Yamaha

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 130.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Điện Yamaha DD-75 - Việt Music

Trống Điện Yamaha DD-75

Giá thông thường 6.990.000₫
Giá khuyến mại 7.200.000₫
Bộ Đệm Trống Yamaha DTP532 - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTP532

Giá thông thường 16.500.000₫
Bộ Đệm Trống Yamaha DTP562 - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTP562

Giá thông thường 25.300.000₫
Trống Điện Yamaha DTX-MULTI 12 - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX-MULTI 12

Giá thông thường 12.890.000₫
Trống Điện Yamaha DTX10K-M - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX10K-M

Giá thông thường 117.000.000₫
Real Wood
Black Forest
Trống Điện Yamaha DTX10K-X - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX10K-X

Giá thông thường 130.000.000₫
Real Wood
Black Forest
Trống Điện Yamaha DTX400K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX400K

Giá thông thường 12.700.000₫
Trống Điện Yamaha DTX402K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX402K

Giá thông thường 13.590.000₫
Trống Điện Yamaha DTX430K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX430K

Giá thông thường 16.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX432K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX432K

Giá thông thường 17.290.000₫
Trống Điện Yamaha DTX450K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX450K

Giá thông thường 18.300.000₫
Trống Điện Yamaha DTX452K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX452K

Giá thông thường 20.490.000₫
Trống Điện Yamaha DTX522K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX522K

Giá thông thường 28.890.000₫
Trống Điện Yamaha DTX532K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX532K

Giá thông thường 32.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX542K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX542K

Giá thông thường 39.990.000₫
Trống Điện Yamaha DTX562K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX562K

Giá thông thường 40.500.000₫
Trống Điện Yamaha DTX6K-X - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX6K-X

Giá thông thường 28.090.000₫
Trống Điện Yamaha DTX6K2-X - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX6K2-X

Giá thông thường 48.900.000₫
Trống Điện Yamaha DTX6K3-X - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX6K3-X

Giá thông thường 55.400.000₫
Trống Điện Yamaha DTX700K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX700K

Giá thông thường 55.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX720K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX720K

Giá thông thường 60.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX750K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX750K

Giá thông thường 70.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX760K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX760K

Giá thông thường 75.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX8K-M - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX8K-M

Giá thông thường 75.000.000₫
Real Wood
Black Forest

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Điện Yamaha

Model DTX10K-X DTX10K-M DTX8K-X DTX8K-M DTX6K-X DTX6K2-X DTX6K3-X DTX452K DTX432K DTX402K DTX450K DTX430K DTX400K
Module DTX-PROX DTX-PROX DTX-PRO DTX-PRO DTX-PRO DTX-PRO DTX-PRO DTX402 DTX402 DTX402 DTX400 DTX400 DTX400
Snare Trống XP125SD-X (12 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP125SD-M (12 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP125SD-X (12 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP125SD-M (12 inch) mặt lưới 2 vùng Pad XP80 (8 inch) mặt TCS 3 vùng Pad XP80 (8 inch) mặt TCS 3 vùng Pad XP80 (8 inch) mặt TCS 3 vùng Pad TP70S (7,5 inch) 3 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng Pad TP70S 7,5 inch 3 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng
Tom 1 Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) mặt TCS 1 vùng Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch
Tom 2 Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) mặt TCS 1 vùng Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch
Floor Tom Trống XP125T-X (12 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP125T-M (12 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) mặt TCS 1 vùng Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch
Bass Drum (Kick) Trống KP128 (12 inch) mặt lưới KP128 (12 inch) mặt lưới KP90 (7,5 inch) KP90 (7,5 inch) KP65 (5 inch) KP90 (7,5 inch) KP90 (7,5 inch) KP65 KP65 KU100 KP65 KP65 KU100
Pedal Bass Drum (Pedal Kick) Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm FP6110A FP6110A FP6110A FP6110A
Hi-Hat RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng PCY90 (10 inch) Choke Function RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch
Hi-hat Stand HS740A HS740A HS650A HS650A - HS650A HS650A - - - - - -
Hi-hat Controller HH65 HH65 HH65 HH40 HH65 HH65 HH40
Crash Cymbal 1 PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY90 (10 inch) Choke Function PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY90 (10 inch) Choke Function PCY90 (10 inch) Choke Function PCY90 (10 inch) Choke Function Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch
Crash Cymbal 2 PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng   PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng - - - - - -
Ride Cymbal PCY175 (17 inch) 3 vùng PCY175 (17 inch) 3 vùng PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch
Hệ thống giá đỡ RS10-HXR RS10-HXR RS8 RS8 RS6 RS6 RS6 Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Model DTX10K-X DTX10K-M DTX8K-X DTX8K-M DTX6K-X DTX6K2-X DTX6K3-X DTX452K DTX432K DTX402K DTX450K DTX430K DTX400K
Module DTX-PROX DTX-PROX DTX-PRO DTX-PRO DTX-PRO DTX-PRO DTX-PRO DTX402 DTX402 DTX402 DTX400 DTX400 DTX400
Snare Trống XP125SD-X (12 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP125SD-M (12 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP125SD-X (12 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP125SD-M (12 inch) mặt lưới 2 vùng Pad XP80 (8 inch) mặt TCS 3 vùng Pad XP80 (8 inch) mặt TCS 3 vùng Pad XP80 (8 inch) mặt TCS 3 vùng Pad TP70S (7,5 inch) 3 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng Pad TP70S 7,5 inch 3 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng Pad 7,5 inch 1 vùng
Tom 1 Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) mặt TCS 1 vùng Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch
Tom 2 Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) mặt TCS 1 vùng Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch
Floor Tom Trống XP125T-X (12 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP125T-M (12 inch) mặt lưới 2 vùng Trống XP105T-X (10 inch) mặt TCS 2 vùng Trống XP105T-M (10 inch) mặt lưới 2 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) 1 vùng Pad TP70 (7 inch) mặt TCS 1 vùng Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch Pad 7,5 inch
Bass Drum (Kick) Trống KP128 (12 inch) mặt lưới KP128 (12 inch) mặt lưới KP90 (7,5 inch) KP90 (7,5 inch) KP65 (5 inch) KP90 (7,5 inch) KP90 (7,5 inch) KP65 KP65 KU100 KP65 KP65 KU100
Pedal Bass Drum (Pedal Kick) Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm Chưa bao gồm FP6110A FP6110A FP6110A FP6110A
Hi-Hat RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng PCY90 (10 inch) Choke Function RHH135 (13 inch) 2 vùng RHH135 (13 inch) 2 vùng Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch
Hi-hat Stand HS740A HS740A HS650A HS650A - HS650A HS650A - - - - - -
Hi-hat Controller HH65 HH65 HH65 HH40 HH65 HH65 HH40
Crash Cymbal 1 PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY90 (10 inch) Choke Function PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY90 (10 inch) Choke Function PCY90 (10 inch) Choke Function PCY90 (10 inch) Choke Function Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch
Crash Cymbal 2 PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng   PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng - - - - - -
Ride Cymbal PCY175 (17 inch) 3 vùng PCY175 (17 inch) 3 vùng PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY155 (15 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng PCY135 (13 inch) 3 vùng Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch Pad 10 inch
Hệ thống giá đỡ RS10-HXR RS10-HXR RS8 RS8 RS6 RS6 RS6 Yes Yes Yes Yes Yes Yes

+ Xem Thêm +

Loại Sản Phẩm

Trống Điện |


Thương Hiệu

Yamaha |