Đàn Guitar Điện Strandberg

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 78.700.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Standard NX6 Tremolo HSS, Maple Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Standard NX6 Tremolo HSS, Maple Fingerboard

Giá thông thường 51.000.000₫
Red
Natural
Blue
Charcoal
Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Standard NX6 HH, Maple Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Standard NX6 HH, Maple Fingerboard

Giá thông thường 48.000.000₫
Amber
Charcoal
Green
Natural
Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Essential 6 HH, Rosewood Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Essential 6 HH, Rosewood Fingerboard

Giá thông thường 29.800.000₫
Black Granite
Elemental Blue
Astro Dust
Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Original NX8 HH, Maple Fingerboard - 8 Strings - Việt Music

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Original NX8 HH, Maple Fingerboard - 8 Strings

Giá thông thường 78.700.000₫
Earth Green
Charcoal Black
Natural Flame
Natural Quilt
Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Original NX7 HH, Maple Fingerboard - 7 Strings - Việt Music

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Original NX7 HH, Maple Fingerboard - 7 Strings

Giá thông thường 68.900.000₫
Natural Flame
Glacier Blue
Charcoal Black
Natural Quilt
Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Original NX6 HH, Maple Fingerboard - Việt Music

Đàn Guitar Điện Strandberg Boden Original NX6 HH, Maple Fingerboard

Giá thông thường 64.480.000₫
Autumn Red
Charcoal Black
Natural Flame
Natural Quilt

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Đàn Guitar Điện |

Thương Hiệu:

Strandberg |