Đàn Guitar Bass 6+ Dây

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 209.000.000₫
Đàn Guitar Bass Fender 75th Anniversary Commemorative Jazz Bass SS, Rosewood Fingerboard, 2-Color Bourbon Burst - Việt Music
Đàn Guitar Bass Grass Roots G-AMAZE, Maple Fingerboard, 4 - Strings - Việt Music
ESP

Đàn Guitar Bass Grass Roots G-AMAZE SS, Maple Fingerboard, 4 - Strings

Giá thông thường 13.000.000₫
Vintage Natural
See Thru Blue
See Thru Red
Blond
3 Tone Sunburst
Đàn Guitar Bass Ibanez ANB306, Blue Burst - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB1836 - BTB Premium HH, Panga Panga Fingerboard, Natural Shadow Low Gloss - 6 Strings - Việt Music
New 2024
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB25TH6 - BTB Standard, Silver Blizzard Matt - 6 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB747 - BTB Standard HH, Rosewood Fingerboard, Natural - 7 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB7MS - BTB Workshop HH, Rosewood Fingerboard, Natural Mocha Low Gloss - 7 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB806MS - BTB Workshop HH, Panga Panga Fingerboard, Transparent Gray Flat - 6 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB866SC - BTB Workshop, Rosewood Fingerboard, Weathered Black Low Gloss - 6 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1006MS - EHB Workshop HH, Maple Fingerboard, Metallic Gray Matte - 6 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1506MS - EHB Workshop HH, Panga Panga Fingerboard - 6 Strings - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1506MS - EHB Workshop HH, Panga Panga Fingerboard - 6 Strings

Giá thông thường 46.000.000₫
Antique Brown Stained Low Gloss
Black Ice Flat
Đàn Guitar Bass Ibanez GSR206B, Walnut Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1356B Soundgear Series, Panga Panga Fingerboard SS 6-string Dual Mocha Burst Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR306EB, Weathered Black - Việt Music
Used
Đàn Guitar Bass Ibanez SR5006, Wenge - Qua Sử Dụng - Việt Music
- 11.000.000₫
Đàn Guitar Bass Ibanez TCB1006 Stephen Thundercat Bruner Signature HH, Rosewood Fingerboard, Autumn Leaf Burst Matte 6-Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Sire Marcus Miller M7 6 String 2nd Generation - Việt Music

Đàn Guitar Bass Sire Marcus Miller M7 2nd Generation, Rosewood Fingerboard - 6 Strings

Giá thông thường 30.120.000₫
Transparent Black
Transparent Blue
Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe Bass VI - Việt Music

Đàn Guitar Bass Squier Classic Vibe Bass VI SSS, Laurel Fingerboard - 6 Strings

Giá thông thường 13.000.000₫
3 - Color Sunburst
Black
Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1006J - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1006J - TRB Series SS, Rosewood Fingerboard - 6 Strings

Giá thông thường 25.000.000₫
Black
Natural
Translucent Black
Caramel Brown
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBJP2 John Patitucci Signature - Việt Music

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Đàn Guitar Bass | Đàn Guitar Bass - Used |

Thương Hiệu:

ESP | Fender | Ibanez | Sire | Squier | Yamaha |