Trống Tama

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 243.250.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Cơ Tama MA62BDZS-DPP, Deeper Purple - Việt Music
Trống Cơ Tama Club-JAM Flyer LJK44H4 (14/8/10/10 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM Flyer LJK44H4 (14/8/10/10)

Giá thông thường 13.530.000₫
Aqua Blue - AQB
Candy Apple Mist - CPM
Trống Cơ Tama Club-JAM Flyer LJK44S (14/8/10/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM Flyer LJK44S (14/8/10/10)

Giá thông thường 11.370.000₫
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Trống Cơ Tama Club-JAM LJK48H4 (18/10/14/13 + Hardware), Unicolor Wrap Finishes - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM LJK48H4 (18/10/14/13), Unicolor Wrap Finishes

Giá thông thường 14.520.000₫
Charcoal Mist - CCM
Cream Marble Wrap - CMW
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama Club-JAM LJK48S (18/10/14/13), Unicolor Wrap Finishes - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM LJK48S (18/10/14/13), Unicolor Wrap Finishes

Giá thông thường 12.560.000₫
Charcoal Mist - CCM
Cream Marble Wrap - CMW
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama LJL48H4-SBO, Satin Blonde - Việt Music
Trống Cơ Tama LJL48H4-SBO, Satin Blonde - Việt Music
Trống Cơ Tama Club-JAM Mini LJK28H4 (18/12 + Hardware) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM Mini LJK28H4 (18/12)

Giá thông thường 10.560.000₫
Aqua Blue - AQB
Candy Apple Mist - CPM
Charcoal Mist - CCM
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama Club-JAM Mini LJK28S (18/12) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM Mini LJK28S (18/12)

Giá thông thường 8.500.000₫
Candy Apple Mist - CPM
Aqua Blue - AQB
Charcoal Mist - CCM
Galaxy Silver - GXS
Trống Cơ Tama Club-JAM Pancake LJK48P (18/10/13/12) - Việt Music

Trống Cơ Tama Club-JAM Pancake LJK48P (18/10/13/12)

Giá thông thường 8.800.000₫
Champagne Mist - CHM
Burnt Red Mist - BRM
Hairline Black - HBK
Trống Cơ Tama Club-JAM Suitcase LJK36H3 (16/10/12 + Hardware), Indigo Sparkle - Việt Music
Trống Cơ Tama Club-JAM Suitcase LJK36S (16/10/12), Indigo Sparkle - Việt Music
Trống Cơ TAMA Cocktail Jam VD46CBCN-BOS, Bright Orange Sparkle - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJB46 (16/10/14/12)

Giá thông thường 15.290.000₫
Bright Orange Sparkle - BOS
Midnight Gold Sparkle - MGD
Indigo Sparkle - ISP
Trống Cơ TAMA Cocktail Jam VD46CBCN-BOS, Bright Orange Sparkle - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJB46C (16/10/14/12)

Giá thông thường 17.160.000₫
Bright Orange Sparkle - BOS
Midnight Gold Sparkle - MGD
Indigo Sparkle - ISP
Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44 (14/8/12/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44 (14/8/12/10)

Giá thông thường 12.500.000₫
Hairline Blue - HLB
Hairline Black - HBK
Candy Apple Mist - CPM
Sugar White - SGW
Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44C (14/8/12/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44C (14/8/12/10)

Giá thông thường 13.970.000₫
Hairline Blue - HLB
Hairline Black - HBK
Candy Apple Mist - CPM
Sugar White - SGW
Trống Cơ Tama Imperialstar IE50C (20/10-12/14/14 + Cymbal), Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE50C (20/10-12/14/14), Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 22.880.000₫
Champagne Mist - CHM
Coffee Teak Wrap - CTW
Black Oak Wrap - BOW
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Candy Apple Mist - CPM
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HBL
Dark Blue - DB
Vintage White Sparkle - VWS
Burnt Red Mist - BRM
Burgundy Walnut Wrap - BWW
Trống Cơ Tama Imperialstar IE50H6W (20/10-12/14/14 + Hardware) Matching Wood Hoops - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE50H6W (20/10-12/14/14), Matching Wood Hoops

Giá thông thường 17.380.000₫
Hairline Blue - HLB
Burnt Red Mist - BRM
Electric Yellow - ELY
Coffee Teak Wrap - CTW
Hairline Black - HBK
Black Oak Wrap - BOW
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Candy Apple Mist - CPM
Vintage White Sparkle - VWS
Burgundy Walnut Wrap - BWW
Trống Cơ Tama Imperialstar IE52C (22/10-12/16/14 + Cymbal), Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE52C (22/10-12/16/14), Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 22.880.000₫
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Coffee Teak Wrap - CTW
Black Oak Wrap - BOW
Candy Apple Mist - CPM
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HLB
Dark Blue - DB
Vintage White Sparkle - VWS
Burnt Red Mist - BRM
Burgundy Walnut Wrap - BWW
Champagne Mist - CHM
Trống Cơ Tama Imperialstar IP52H6W (22/10-12/16/14 + Hardware) Matching Wood Hoops - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE52KH6W (22/10-12/16/14), Matching Wood Hoops

Giá thông thường 18.900.000₫
Electric Yellow - ELY
Coffee Teak Wrap - CTW
Burnt Red Mist - BRM
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HBL
Black Oak Wrap - BOW
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Candy Apple Mist - CPM
Vintage White Sparkle - VWS
Burgundy Walnut Wrap - BWW
Trống Cơ Tama Imperialstar IP52H6WBN Blacked Out Black w/Black Nickel Hardware Matching Wood Hoops - Việt Music
Trống Cơ Tama Imperialstar IE58C (18/10-12/14/14), Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE58C (18/10-12/14/14), Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 22.330.000₫
Coffee Teak Wrap - CTW
Black Oak Wrap - BOW
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Candy Apple Mist - CPM
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HBL
Dark Blue - DB
Vintage White Sparkle - VWS
Burgundy Walnut Wrap - BWW
Trống Cơ Tama imperialstar IE62C (22/10-12/14-16/14 + Cymbal), Accu-Tune Hoop - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE62C (22/10-12/14-16/14), Accu-Tune Hoop

Giá thông thường 26.290.000₫
Black Oak Wrap - BOW
Candy Apple Mist - CPM
Coffee Teak Wrap - CTW
Dark Blue - DB
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HBL
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Trống Cơ Tama Imperialstar IE72ZH8W (22-22/10-12/14-16/14), Matching Wood Hoops

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Tama

Loại Sản Phẩm

Trống Cơ | Trống Snare |


Thương Hiệu

Tama |