Đàn Guitar Bass Ibanez

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 104.800.000₫

Thương Hiệu

Đàn Guitar Bass Ibanez AFR4 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez AFR4 - Affirma - 4 Strings

Giá thông thường 34.300.000₫
Walnut - Natural Flat
Flamed Maple - Natural Flat
Affirma - Transparent Grey Flat
Đàn Guitar Bass Ibanez Artcore AGB200, Natural - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez AGB200 - AGB Artcore - 4 Strings

Giá thông thường 13.950.000₫
Natural
Black Flat
Đàn Guitar Bass Ibanez ANB205, Transparent Wine Red Burst - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez ANB306, Blue Burst - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez ATK810 ATK Premium, Natural Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB25TH5 - BTB Standard, Silver Blizzard Matt - 5 Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez BTB25TH6 - BTB Standard, Silver Blizzard Matt - 6 Strings - Việt Music
ĐÀN GUITAR BASS IBANEZ EHB1000 - EHB WORKSHOP, Pearl White Matte - 4 STRINGS - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005, Black Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005MS - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005MS - EHB Workshop - 5 Strings

Giá thông thường 28.600.000₫
Black Flat
Sea Foam Green Matte
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005SMS, Emerald Green Metallic Matte - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1005SMS - EHB Workshop - 5 Strings

Giá thông thường 28.600.000₫
Emerald Green Metallic Matte
Metallic Gray Matte
Đàn Guitar Bass Ibanez EHB1500, Dragon Eye Burst Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez GSR205, Black - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez GSR206B, Walnut Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez GVB1006, Amber - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez GWB205, Tequila Sunrise Flat - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez GWB205 - Gary Willis Signature - 5 Strings

Giá thông thường 38.150.000₫
Tequila Sunrise Flat
Natural Flat
Đàn Guitar Bass Ibanez GWB25TH Gary Willis Signature - 5 Strings, Silver Wave Burst Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez K5, Black Flat - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez K5 - Fieldy Signature - 5 Strings

Giá thông thường 26.100.000₫
Black Flat
White
Đàn Guitar Bass Ibanez SDGB1 Steve Di Giorgio Signature SS, Ebonol Fingerboard, Dark Moss Burst 5 - Strings - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR100B - Việt Music

Đàn Guitar Bass Ibanez SR1100B - SR Premium - 4 Strings

Giá thông thường 30.500.000₫
Sea Foam Green Matte
Pearl White Matte
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1300SB, Magic Wave Low Gloss - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1340B, Dual Shadow Burst Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1345B, Dual Shadow Burst Flat - Việt Music
Đàn Guitar Bass Ibanez SR1356B Soundgear Series, Panga Panga Fingerboard SS 6-string Dual Mocha Burst Flat - Việt Music

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Đàn Guitar Bass Ibanez

Đàn Guitar Bass Ibanez

Đàn Guitar Bass Ibanez

+ Xem Thêm +

Loại Sản Phẩm:

Đàn Guitar Bass | Đàn Guitar Bass - Used |


Thương Hiệu:

Ibanez |