Trống Yamaha

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp
Trống Cơ Yamaha PHX Phoenix - Việt Music

Trống Cơ Yamaha PHX Phoenix

Giá thông thường 300.000.000₫
Matte Natural
Textured Black Sunburst / Textured Finish / Ash
Sapphire Fade / Gloss Finish / Ash
Garnet Fade / Gloss Finish / Ash
Turquoise Fade / Gloss Finish / Ash
Textured Amber Sunburst / Textured Finish / Ash
Black Cherry Sunburst
Polar White
Matte Black
Maple Gold Matte Natural
Maple Gold Matte Black
Maple Gold Polar White
Maple Gold Black Cherry Sunburst
Ash Gold Texture Amber Sunburst
Ash Gold Sapphire Fade
Ash Gold Garnet Fade
Ash Gold Textured Black Sunburst
Ash Gold Turquoise Fade
Trống Snare Yamaha RBS1455 - Việt Music

Trống Snare Yamaha RBS1455

Giá thông thường 13.700.000₫
Solid Black
Classic Walnut
Surf Green
Real Wood
Trống Snare Yamaha RBS1480 - Việt Music

Trống Snare Yamaha RBS1480

Giá thông thường 14.800.000₫
Solid Black
Classic Walnut
Surf Green
Real Wood
Trống Snare Yamaha LHS1455 - Việt Music

Trống Snare Yamaha LHS1455

Giá thông thường 19.800.000₫
UZU Ice Sunburst
UZU Magma Sunburst
UZU Natural
UZU Earth Sunburst
UZU Charcoal Sunburst
Trống Điện Yamaha FGDP-30 - Việt Music

Trống Điện Yamaha FGDP-30

Giá thông thường 6.600.000₫
Trống Điện Yamaha FGDP-50 - Việt Music

Trống Điện Yamaha FGDP-50

Giá thông thường 9.400.000₫
Kick Pad Trống Yamaha KP90 - Việt Music

Kick Pad Trống Yamaha KP90

Giá thông thường 5.490.000₫
Kick Pad Trống Yamaha KP65 - Việt Music

Kick Pad Trống Yamaha KP65

Giá thông thường 1.750.000₫
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch SBP0F5 + PST3 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch + Cymbal Paiste PST3 + Hardware Yamaha HW780

Giá thông thường 40.450.000₫
Cranberry Red
Classic White
Deep Blue Sunburst
Honey Amber
Matte Surf Green
Natural Wood
Raven Black
SBP2F5 + PST3
SBP0F5 + PST3
Trống Cơ Yamaha Rydeen RDP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Rydeen + Hardware Ludwig L4HPACK 400 Series + Cymbal Paiste PST3 141620

Giá thông thường 22.290.000₫
Black Glitter
Burgundy Glitter
Hot Red
Mellow Yellow
Silver Glitter
RDP2F5
RDP0F5
Trống Cơ Yamaha Rydeen RDP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Rydeen + Hardware Ludwig L4HPACK 400 Series

Giá thông thường 17.290.000₫
Hot Red
Black Glitter
Burgundy Glitter
Mellow Yellow
Silver Glitter
RDP2F5
RDP0F5
Trống Điện Yamaha DTX-MULTI 12 - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX-MULTI 12

Giá thông thường 12.890.000₫
DTX-MULTI 12
DTX-MULTI 12 + PS940 + MAT1
Trống Điện Yamaha DTX400K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX400K

Giá thông thường 12.700.000₫
Trống Điện Yamaha DTX430K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX430K

Giá thông thường 16.000.000₫
Trống Điện Yamaha DTX450K - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX450K

Giá thông thường 18.300.000₫
Trống Điện Yamaha DTX8K-M - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX8K-M

Giá thông thường 75.000.000₫
Real Wood
Black Forest
Trống Điện Yamaha DTX8K-X - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX8K-X

Giá thông thường 85.000.000₫
Real Wood
Black Forest
Trống Điện Yamaha DTX10K-M - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX10K-M

Giá thông thường 117.000.000₫
Real Wood
Black Forest
Trống Điện Yamaha DTX10K-X - Việt Music

Trống Điện Yamaha DTX10K-X

Giá thông thường 130.000.000₫
Real Wood
Black Forest
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Hip - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Hip

Giá thông thường 15.990.000₫
Natural Wood
Raven Black
Matte Surf Green
Classic White
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch SBP0F5 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch

Giá thông thường 27.500.000₫
Natural Wood
Honey Amber
Classic White
Cranberry Red
Deep Blue Sunburst
Matte Surf Green
Raven Black
SBP2F5
SBP0F5
Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch SBP0F5 + PST3 - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Stage Custom Birch + Cymbal Paiste PST3

Giá thông thường 32.500.000₫
Matte Surf Green
Cranberry Red
Classic White
Deep Blue Sunburst
Honey Amber
Natural Wood
Raven Black
SBP2F5 + PST3
SBP0F5 + PST3
Trống Cơ Yamaha Live Custom - Việt Music

Trống Cơ Yamaha Live Custom

Giá thông thường 90.000.000₫
UZU Ice Sunburst
UZU Magma Sunburst
UZU Natural
UZU Earth Sunburst
UZU Charcoal Sunburst
LHP6F3
LHP4F3
Glockenspiel Yamaha YG-250D - Việt Music

Glockenspiel Yamaha YG-250D

Giá thông thường 25.990.000₫

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Yamaha

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Trống Cơ | Trống Kick | Trống Snare | Trống Điện |


Thương Hiệu:

Yamaha |