Đàn Guitar Bass Yamaha

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 92.600.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Đàn Guitar Bass Yamaha Attitude Limited 3 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha Attitude Limited 3 - Signature Series - 4 Strings

Giá thông thường 90.000.000₫
Black
Sonic Blue
Đàn Guitar Bass Yamaha BB234 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB234 - BB Series - 4 Strings

Giá thông thường 7.500.000₫
Raspberry Red
Black
Yellow Natural Satin
Vintage White
Đàn Guitar Bass Yamaha BB235 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB235 - BB Series - 5 Strings

Giá thông thường 8.700.000₫
Raspberry Red
Black
Yellow Natural Satin
Vintage White
Đàn Guitar Bass Yamaha BB434 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB434 - BB Series - 4 Strings

Giá thông thường 12.200.000₫
Tobacco Brown Sunburst
Black
Teal Blue
Ice Blue
Red Metallic
Đàn Guitar Bass Yamaha BB434M - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB434M - BB Series - 4 Strings

Giá thông thường 13.800.000₫
Tobacco Brown Sunburst
Black
Đàn Guitar Bass Yamaha BB435 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB435 - BB Series - 5 Strings

Giá thông thường 13.800.000₫
Tobacco Brown Sunburst
Black
Teal Blue
Đàn Guitar Bass Yamaha BB734A - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB734A - BB Series - 4 Strings

Giá thông thường 18.500.000₫
Dark Coffee Sunburst
Matte Translucent Black
Đàn Guitar Bass Yamaha BB735A - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BB735A - BB Series - 5 Strings

Giá thông thường 19.900.000₫
Dark Coffee Sunburst
Matte Translucent Black
Đàn Guitar Bass Yamaha BBNE2 Nathan East Signature - Việt Music
Đàn Guitar Bass Yamaha BBP34 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BBP34 - BB Series - 4 Strings

Giá thông thường 36.900.000₫
Vintage Sunburst
Midnight Blue
Đàn Guitar Bass Yamaha BBP35 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha BBP35 - BB Series - 5 Strings

Giá thông thường 39.400.000₫
Vintage Sunburst
Midnight Blue
Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1004J - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1004J - TRB Series - 4 Strings

Giá thông thường 22.000.000₫
Black
Natural
Translucent Black
Caramel Brown
Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1005J - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1005J - TRB Series - 5 Strings

Giá thông thường 23.300.000₫
Black
Natural
Translucent Black
Caramel Brown
Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1006J - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRB1006J - TRB Series - 6 Strings

Giá thông thường 25.000.000₫
Black
Natural
Translucent Black
Caramel Brown
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBJP2 John Patitucci Signature - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBJP2 John Patitucci - Signature Series - 6 Strings

Giá thông thường 92.600.000₫
Translucent Dark Red
Amber
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX174 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX174 - TRBX Series - 4 Strings

Giá thông thường 5.390.000₫
Black
Old Violin Sunburst
Red Metallic
Dark Blue Metallic
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX174EW - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX174EW - TRBX Series - 4 Strings

Giá thông thường 6.900.000₫
Natural
Translucent Black
Root Beer
Tobacco Brown Sunburst
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX304 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX304 - TRBX Series - 4 Strings

Giá thông thường 9.090.000₫
Black
Factory Blue
Candy Apple Red
White
Mist Green
Pewter
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX305 - TRBX Series - 5 Strings

Giá thông thường 10.490.000₫
Black
Factory Blue
Candy Apple Red
White
Mist Green
Pewter
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX504 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX504 - TRBX Series - 4 Strings

Giá thông thường 12.990.000₫
Brick Burst
Translucent White
Translucent Black
Translucent Brown
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX505 - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX505 - TRBX Series - 5 Strings

Giá thông thường 14.290.000₫
Brick Burst
Translucent White
Translucent Black
Translucent Brown
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX604FM - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX604FM - TRBX Series - 4 Strings

Giá thông thường 23.700.000₫
Natural Satin
Translucent Black
Dark Red Burst
Matte Amber
Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX605FM - Việt Music

Đàn Guitar Bass Yamaha TRBX605FM - TRBX Series - 5 Strings

Giá thông thường 25.500.000₫
Natural Satin
Matte Amber
Translucent Black
Dark Red Burst

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Đàn Guitar Bass Yamaha

Loại Sản Phẩm

Đàn Guitar Bass |


Thương Hiệu

Yamaha |