Xem và chỉ đường tới Việt Music trên bản đồ Google Maps tại địa chỉ: 290 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM