Trống Điện Roland

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

→ | Tên Từ A - Z
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 256.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Thương Hiệu

Trống Điện Roland HandSonic HPD-20 - Việt Music

Trống Điện Roland HandSonic HPD-20

Giá thông thường 28.450.000₫
- 50.000₫
Trống Điện Roland SPD-20X - Việt Music

Trống Điện Roland SPD-20X

Giá thông thường 15.700.000₫
Giá khuyến mại 15.750.000₫
Black
White
Trống Điện Roland SPD-30 - Việt Music

Trống Điện Roland SPD-30

Giá thông thường 18.900.000₫
Black
White
Trống Điện Roland SPD-SX - Việt Music

Trống Điện Roland SPD-SX

Giá thông thường 19.130.000₫
Trống Điện Roland SPD-SX Pro - Việt Music

Trống Điện Roland SPD-SX Pro

Giá thông thường 32.500.000₫
Trống Điện Roland SPD-SX Special Edition - Việt Music

Trống Điện Roland SPD-SX Special Edition

Giá thông thường 23.700.000₫
- 560.000₫
Trống Điện Roland SPD::ONE KICK - Việt Music

Trống Điện Roland SPD::ONE KICK

Giá thông thường 6.600.000₫
Giá khuyến mại 7.160.000₫
Trống Điện Roland SPD::ONE WAV PAD - Việt Music

Trống Điện Roland SPD::ONE WAV PAD

Giá thông thường 6.000.000₫
Trống Điện Roland TD-02K - Việt Music

Trống Điện Roland TD-02K

Giá thông thường 11.700.000₫
Trống Điện Roland TD-02KV - Việt Music

Trống Điện Roland TD-02KV

Giá thông thường 15.900.000₫
- 3.700.000₫
Trống Điện Roland TD-07DMK - Việt Music

Trống Điện Roland TD-07DMK

Giá thông thường 24.800.000₫
Giá khuyến mại 28.500.000₫
- 1.660.000₫
Trống Điện Roland TD-07KV - Việt Music

Trống Điện Roland TD-07KV

Giá thông thường 27.200.000₫
Giá khuyến mại 28.860.000₫
Trống Điện Roland TD-07KVX - Việt Music

Trống Điện Roland TD-07KVX

Giá thông thường 35.500.000₫
Trống Điện Roland TD-07KX - Việt Music

Trống Điện Roland TD-07KX

Giá thông thường 33.000.000₫
Trống Điện Roland TD-11K - Việt Music

Trống Điện Roland TD-11K

Giá thông thường 29.750.000₫
- 1.880.000₫
Trống Điện Roland TD-17K-L - Việt Music

Trống Điện Roland TD-17K-L

Giá thông thường 34.800.000₫
Giá khuyến mại 36.680.000₫
Trống Điện Roland TD-17KV - Việt Music

Trống Điện Roland TD-17KV

Giá thông thường 32.800.000₫
Trống Điện Roland TD-17KV-L - Việt Music

Trống Điện Roland TD-17KV-L

Giá thông thường 45.000.000₫
- 3.010.000₫
Trống Điện Roland TD-17KV2 - Việt Music

Trống Điện Roland TD-17KV2

Giá thông thường 38.850.000₫
Giá khuyến mại 41.860.000₫
- 2.320.000₫
Trống Điện Roland TD-17KVX - Việt Music

Trống Điện Roland TD-17KVX

Giá thông thường 43.900.000₫
Giá khuyến mại 46.220.000₫
- 3.910.000₫
Trống Điện Roland TD-17KVX2 - Việt Music

Trống Điện Roland TD-17KVX2

Giá thông thường 51.600.000₫
Giá khuyến mại 55.510.000₫
Trống Điện Roland TD-1DMK - Việt Music

Trống Điện Roland TD-1DMK

Giá thông thường 19.500.000₫
Trống Điện Roland TD-25K - Việt Music

Trống Điện Roland TD-25K

Giá thông thường 67.500.000₫
- 8.900.000₫
Trống Điện Roland TD-25KV - Việt Music

Trống Điện Roland TD-25KV

Giá thông thường 82.800.000₫
Giá khuyến mại 91.700.000₫

Không tìm thấy sản phẩm bạn cần? Vui lòng liên hệ Việt Music để biết thông tin!

Trống Điện Roland

So Sánh Các Model Trống Điện Roland.

Model Module Snare Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Hi-hat Pedal Hi-hat Crash1 Crash2 Ride Kick Drum stand
TD-50KV2 TD-50X PD-140DS PD-108-BC PD-108-BC PD-128-BC PD-128-BC VH-14D - CY-16R-T CY-16R-T CY-18DR KD-180 MDS-STG2
TD-50K2 TD-50X PD-140DS PDX-100 PDX-100 PDX-100 - VH-14D - CY-14C-T CY-16R-T CY-18DR KD-140-BC MDS-GND2
TD-50KV TD-50X PD-140DS PD-108-BC - PD-128-BC PD-128-BC VH-13 - CY-14C CY-15R CY-18DR KD-140-BC MDS-STG
TD-27KV2 TD-27 PD-140DS PDX-100 PDX-100 PDX-100 - VH-14D - CY-12C-T CY-14C-T CY-18DR KD-10 MDS-STD2
TD-17KVX2 TD-17 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - VH-10 - CY-12C-T CY-12C-T CY-14R-T KD-10 MDS-COMPACT
TD-17KV2 TD-17 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - CY-5 FD-9 CY-12C-T - CY-14R-T KD-10 MDS-COMPACT
TD-17KV-L TD-17-L PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - CY-5 FD-9 CY-8 - CY-8 KD-10 MDS-4V
TD-17K-L TD-17-L PDX-8 PD-8A PD-8A PD-8A - CY-5 FD-9 CY-8 - CY-8 KD-10 MDS-4V
TD-07KVX TD-07 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - VH-10 - CY-12C-BK - CY-13R-BK KD-10 MDS-4KVX
TD-07KV TD-07 PDX-8 PDX-6A PDX-6A PDX-6A - CY-5 Yes CY-8 - CY-8 KD-10 Yes
TD-07KX TD-07 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - CY-5 FD-9 CY-8 CY-8 CY-8 KD-10 MDS-COMPACT
TD-07DMK TD-07 PDX-8 PDX-6A PDX-6A PDX-6A - CY-5 Yes CY-5 - CY-5 KD-2 Yes
TD-4KP TD-4 Pad Pad Pad Pad - CY-5 FD-8 CY-5 - CY-5 Kick pad Yes
TD-02KV TD-02 PDX-8 PD-4 PD-4 PD-4 - CY-5 FD-1 CY-5 - CY-5 KT-1 MDS-LITE
TD-02K TD-02 PD-4 PD-4 PD-4 PD-4 - CY-5 FD-1 CY-5 - CY-5 KT-1 MDS-MINI

Click vào đây để phóng to.

So Sánh Các Model Trống Điện Roland.

Model Module Snare Tom 1 Tom 2 Tom 3 Tom 4 Hi-hat Pedal Hi-hat Crash1 Crash2 Ride Kick Drum stand
TD-50KV2 TD-50X PD-140DS PD-108-BC PD-108-BC PD-128-BC PD-128-BC VH-14D - CY-16R-T CY-16R-T CY-18DR KD-180 MDS-STG2
TD-50K2 TD-50X PD-140DS PDX-100 PDX-100 PDX-100 - VH-14D - CY-14C-T CY-16R-T CY-18DR KD-140-BC MDS-GND2
TD-50KV TD-50X PD-140DS PD-108-BC - PD-128-BC PD-128-BC VH-13 - CY-14C CY-15R CY-18DR KD-140-BC MDS-STG
TD-27KV2 TD-27 PD-140DS PDX-100 PDX-100 PDX-100 - VH-14D - CY-12C-T CY-14C-T CY-18DR KD-10 MDS-STD2
TD-17KVX2 TD-17 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - VH-10 - CY-12C-T CY-12C-T CY-14R-T KD-10 MDS-COMPACT
TD-17KV2 TD-17 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - CY-5 FD-9 CY-12C-T - CY-14R-T KD-10 MDS-COMPACT
TD-17KV-L TD-17-L PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - CY-5 FD-9 CY-8 - CY-8 KD-10 MDS-4V
TD-17K-L TD-17-L PDX-8 PD-8A PD-8A PD-8A - CY-5 FD-9 CY-8 - CY-8 KD-10 MDS-4V
TD-07KVX TD-07 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - VH-10 - CY-12C-BK - CY-13R-BK KD-10 MDS-4KVX
TD-07KV TD-07 PDX-8 PDX-6A PDX-6A PDX-6A - CY-5 Yes CY-8 - CY-8 KD-10 Yes
TD-07KX TD-07 PDX-12 PDX-8 PDX-8 PDX-8 - CY-5 FD-9 CY-8 CY-8 CY-8 KD-10 MDS-COMPACT
TD-07DMK TD-07 PDX-8 PDX-6A PDX-6A PDX-6A - CY-5 Yes CY-5 - CY-5 KD-2 Yes
TD-4KP TD-4 Pad Pad Pad Pad - CY-5 FD-8 CY-5 - CY-5 Kick pad Yes
TD-02KV TD-02 PDX-8 PD-4 PD-4 PD-4 - CY-5 FD-1 CY-5 - CY-5 KT-1 MDS-LITE
TD-02K TD-02 PD-4 PD-4 PD-4 PD-4 - CY-5 FD-1 CY-5 - CY-5 KT-1 MDS-MINI

Click vào đây để phóng to.

+ Xem Thêm +

Viet Nam - Musical Instrument


Loại Sản Phẩm:

Trống Điện |

Thương Hiệu:

Roland |