Nhà Cung Cấp

Loại Sản Phẩm

Dòng loa công suất lớn của Marshall, nó không bao gồm Ampli vì thế không thể tự phát ra âm thanh, chúng kết hợp với các Amplifier nhỏ gọn khác của Marshall, giúp tăng công xuất khi cần thiết.

Bộ Lọc

Nhà Cung Cấp

Loại Sản Phẩm

Sắp Xếp