Chính Sách Cho Thuê Đàn Piano Điện Cũ

Nhằm hỗ trợ Khách hàng có điều kiện trải nghiệm sản phẩm trước khi mua. Việt Music áp dụng chính sách cho thuê dùng thử các sản phẩm Đàn Piano Điện Cũ mà Việt Music hiện đang có.

*** Chỉ áp dụng tại khu vực TP.HCM và các vùng lân cận.

Các quy định chung.

1. Phí thuê đàn và thời gian thuê đàn.

- Thời gian thuê: 01 (một) tuần.

- Giá thuê: 05% (năm phần trăm) giá trị cây đàn. Tối thiểu 1.000.000đ (một triệu đồng) / lần.

2. Thủ tục thuê đàn và đặt cọc.

- Khách hàng đặt cọc số tiền bằng toàn bộ giá trị cây đàn tính theo giá niêm yết tại thời điểm thuê.

- Việt Music và Khách hàng sẽ thỏa thuận và tiến hành ký hợp đồng thuê đàn.

3. Kết thúc hợp đồng thuê đàn và chuyển sang mua đàn.

Trong hoặc sau thời gian thuê đàn dùng thử:

3.1 - Nếu Khách hàng đồng ý mua đàn: Khách hàng sẽ không phải thanh toán số tiền thuê đàn. Số tiền Khách hàng đã đặt cọc sẽ được chuyển thành tiền mua đàn.

3.2 - Nếu không đồng ý mua model đàn đã thuê dùng thử:

3.2.1 - Nếu không đồng ý mua model đàn đã thuê dùng thử và chuyển sang mua model khác. Khách hàng sẽ không phải thanh toán số tiền thuê đàn.

Số tiền Khách hàng đã đặt cọc sẽ được chuyển thành tiền mua đàn. Khách hàng chỉ cần thanh toán / nhận lại số tiền chênh lệch (nếu có) giữa model đàn Khách hàng đã thuê và model đàn Khách hàng mua, các loại tiền phát sinh (nếu có).

3.2.2 - Nếu không đồng ý mua model đàn đã thuê dùng thử và trả lại đàn: Việt Music sẽ khấu trừ số tiền thuê đàn (05%, tối thiểu 1.000.000đ), tiền sửa chữa do Khách hàng gây hư hỏng đàn (nếu có), các loại tiền phát sinh (nếu có) vào số tiền Khách hàng đã đặt cọc và hoàn trả số tiền còn lại cho Khách hàng.

3.3 - Nếu khách hàng không có nhu cầu tiếp tục dùng thử và muốn trả lại đàn trước thời hạn (01 tuần): Khách hàng vẫn phải thanh toán số tiền thuê đàn đủ 01 tuần.

3.4 - Trong thời hạn thuê đàn (01 tuần), Khách hàng có trách nhiệm liên hệ với Việt Music để thông báo về quyết định mua đàn hoặc trả lại đàn của Khách hàng. Khi hết thời hạn thuê đàn (01 tuần), nếu Khách hàng không liên hệ lại với Việt Music để thông báo về việc trả lại đàn, nghĩa là Khách hàng đã đồng ý mua model đàn đã thuê. Số tiền Khách hàng đã đặt cọc sẽ được chuyển thành tiền mua đàn.

***Thời hạn bảo hành tính từ thời điểm mua đàn.

4. Phí vận chuyển:

4.1 - Nếu khách hàng đồng ý mua model đàn đã thuê: Phí vận chuyển đàn từ showroom Việt Music đến nhà Khách hàng sẽ do Việt Music trả.

4.2 - Nếu khách hàng không đồng ý mua model đàn đã thuê và chuyển sang mua model khác:

4.2.1 - Phí vận chuyển model đàn Khách hàng đã thuê từ showroom Việt Music đến nhà Khách hàng và từ nhà Khách hàng về showroom Việt Music sẽ do Khách hàng trả.

4.2.2 - Phí vận chuyển model đàn Khách hàng mua từ showroom Việt Music đến nhà Khách hàng sẽ do Việt Music trả.

4.3 - Nếu khách hàng không đồng ý mua model đàn đã thuê và trả lại: Phí vận chuyển đàn từ showroom Việt Music đến nhà Khách hàng và từ nhà Khách hàng về showroom Việt Music sẽ do Khách hàng trả.

6. Các vấn đề phát sinh.

- Tất cả đàn đã được Việt Music kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi giao đến tay Khách hàng.

- Trong quá trình sử dụng dịch vụ:

+ Nếu có phát sinh sự cố do lỗi khách hàng, Việt Music sẽ cử kỹ thuật viên đến hỗ trợ tại nhà Khách hàng. Chi phí phát sinh sẽ do khách hàng chi trả.

+ Nếu có phát sinh sự cố do lỗi sản phẩm, Việt Music sẽ cử kỹ thuật viên đến hỗ trợ tại nhà Khách hàng hoặc tiến hành thu hồi đàn về và kết thúc hợp đồng. Chi phí phát sinh sẽ do Việt Music chi trả.