gõ text ở đây, ấn vào dấu cộng bên trên nếu muốn thêm ảnh hay text