Audio Interface BandLab

3 sản phẩm

Bộ sưu tập: Audio Interface BandLab

BandLab Technologies là hợp thể công nghệ xã hội thế hệ mới tích hợp chuỗi cung ứng vật lý và kỹ thuật số trong âm nhạc.

BandLab Machines là bộ phận cam kết sản xuất các sản phẩm chất lượng kết nối giữa người nhạc sĩ với công nghệ di động và kỹ thuật số.

Nhiệm vụ của BandLab là phá vỡ rào cản kỹ thuật, địa lý và sức sáng tạo giữa người sáng chế, cộng tác viên và cộng đồng