Thông báo: Site đang trong quá trình hoàn thiện và cập nhật dữ liệu. Rất mong đươc sự ủng hộ và hợp tác từ các bạn!

Các ca khúc mới nhất do Minh Trí Thể hiện
Các Album của: Minh Trí
Các ca khúc do Minh Trí trình bày
Tên bài hát
Tiện ích

Trình bày: Minh Trí | Lượt nghe: 404 | Lượt tải: 198

Download bài hát : 12 Giờ
Thêm bài hát : <?=12 Giờ?> vào playlist
12 Giờ

Trình bày: Minh Trí | Lượt nghe: 429 | Lượt tải: 189

Download bài hát : Có Khi Nào
Thêm bài hát : <?=Có Khi Nào ?> vào playlist
Có Khi Nào

Trình bày: Minh Trí | Lượt nghe: 456 | Lượt tải: 202

Download bài hát : Lạc Trong Thương Nhớ
Thêm bài hát : <?=Lạc Trong Thương Nhớ?> vào playlist
Lạc Trong Thương Nhớ
Thông Tin về Ca sỹ: Minh Trí
Minh Trí
Chưa có thông tin gì về ca sỹ Minh Trí
đăng nhập
Click để bắt đầu chia sẻ

VIETMUSIC ĐỀ CỬ